Doświadczenia

Eksperyment: Suchy lód w wodzie

Suchy lód to dwutlenek węgla w formie stałej o temperaturze -78,5 °C. Po jego podgrzaniu następuje zjawisko sublimacji – przejścia ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Pamiętaj, aby podczas eksperymentów z suchym lodem zachować ostrożność….

Opublikowane w TechScout